Mô tả

Thông tin sản phẩm:

Tên sản phẩm: Phốt chặn dầu máy nén khí các loại

Product name: Air Compressor Parts 22386882 Mechanical Shaft Seal Compressed Oil Seal

Part number: Akoken 22386882

Giá: Vui lòng gọi 0938.990.338  – Mr. Dũng

Đóng gói: Neutral packing & original

Giao hàng: 1-7 ngày làm việc.

Một số sản phẩm khác:

Một số loại phớt chặn dầu mà chúng tôi thường cung cấp:

 • Phớt chặn dầu máy nén khí Atlas Copco, Oil Seal máy nén khí Atlas Copco, Phớt làm kín máy nén khí Atlas Copco.
 • Phớt chặn dầu máy nén khí Ingersoll Rand, Oil Seal máy nén khí Ingersoll Rand, Phớt làm kín máy nén khí Ingersoll Rand.
 • Phớt chặn dầu máy nén khí Fusheng, Oil Seal máy nén khí Fusheng, Phớt làm kín máy nén khí Fusheng.
 • Phớt chặn dầu máy nén khí Kobelco, Oil Seal máy nén khí Kobelco, Phớt làm kín máy nén khí Kobelco.
 • Phớt chặn dầu máy nén khí Hitachi, Oil Seal máy nén khí Hitachi, Phớt làm kín máy nén khí Hitachi.
 • Phớt chặn dầu máy nén khí Mitsui Seiki, Oil Seal máy nén khí Mitsui Seiki, Phớt làm kín máy nén khí Mitsui Seiki.
 • Phớt chặn dầu máy nén khí Airman, Oil Seal máy nén khí Airman, Phớt làm kín máy nén khí Airman.
 • Phớt chặn dầu máy nén khí Dyna, Oil Seal máy nén khí Dyna, Phớt làm kín máy nén khí Dyna.
 • Phớt chặn dầu máy nén khí Sullair, Oil Seal máy nén khí Sullair, Phớt làm kín máy nén khí Sullair.
 • Phớt chặn dầu máy nén khí Yee, Oil Seal máy nén khí Yee, Phớt làm kín máy nén khí Yee.
 • Phớt chặn dầu máy nén khí Garner Denver, Oil Seal máy nén khí Garner Denver, Phớt làm kín máy nén khí Garner Denver.
 • Phớt chặn dầu máy nén khí Buma, Oil Seal máy nén khí Buma, Phớt làm kín máy nén khí Buma.
 • Phớt chặn dầu máy nén khí Hanbell, Oil Seal máy nén khí Hanbell, Phớt làm kín máy nén khí Hanbell.
 • Phớt chặn dầu máy nén khí Compair, Oil Seal máy nén khí Compair, Phớt làm kín máy nén khí Compair.
 • Phớt chặn dầu máy nén khí Chicago, Oil Seal máy nén khí Chicago, Phớt làm kín máy nén khí Chicago.
 • Phớt chặn dầu máy nén khí Bottarini, Oil Seal máy nén khí Bottarini, Phớt làm kín máy nén khí Bottarini.
 • Phớt chặn dầu máy nén khí Jaguar, Oil Seal máy nén khí Jaguar, Phớt làm kín máy nén khí Jaguar.

Một số loại kích thước phớt chặn dầu mà chúng tôi thường cung cấp:

 • Phớt chặn dầu máy nén khí kích thước 100*120*10, Oil Seal máy nén khí kích thước 100*120*10
 • Phớt chặn dầu máy nén khí kích thước 100*120*12, Oil Seal máy nén khí kích thước 100*120*12
 • Phớt chặn dầu máy nén khí kích thước 100*125*12, Oil Seal máy nén khí kích thước 100*125*12
 • Phớt chặn dầu máy nén khí kích thước 100*130*12, Oil Seal máy nén khí kích thước 100*130*12
 • Phớt chặn dầu máy nén khí kích thước 105*130*14, Oil Seal máy nén khí kích thước 105*130*14
 • Phớt chặn dầu máy nén khí kích thước 107.95*130*10, Oil Seal máy nén khí kích thước 107.95*130*10
 • Phớt chặn dầu máy nén khí kích thước 108*130*12, Oil Seal máy nén khí kích thước 108*130*12
 • Phớt chặn dầu máy nén khí kích thước 110*140*22, Oil Seal máy nén khí kích thước 110*140*22
 • Phớt chặn dầu máy nén khí kích thước 115*140*12, Oil Seal máy nén khí kích thước 115*140*12
 • Phớt chặn dầu máy nén khí kích thước 120*86*12, Oil Seal máy nén khí kích thước 120*86*12
 • Phớt chặn dầu máy nén khí kích thước 125*150*12, Oil Seal máy nén khí kích thước 125*150*12
 • Phớt chặn dầu máy nén khí kích thước 125*160*15, Oil Seal máy nén khí kích thước 125*160*15
 • Phớt chặn dầu máy nén khí kích thước 19.95*35*10, Oil Seal máy nén khí kích thước 19.95*35*10
 • Phớt chặn dầu máy nén khí kích thước 20*32*7, Oil Seal máy nén khí kích thước 20*32*7
 • Phớt chặn dầu máy nén khí kích thước 25*47*8, Oil Seal máy nén khí kích thước 25*47*8
 • Phớt chặn dầu máy nén khí kích thước 30*40*7, Oil Seal máy nén khí kích thước 30*40*7
 • Phớt chặn dầu máy nén khí kích thước 30*50*15, Oil Seal máy nén khí kích thước 30*50*15
 • Phớt chặn dầu máy nén khí kích thước 30*52*7, Oil Seal máy nén khí kích thước 30*52*7
 • Phớt chặn dầu máy nén khí kích thước 35*47*7, Oil Seal máy nén khí kích thước 35*47*7
 • Phớt chặn dầu máy nén khí kích thước 35*50*12, Oil Seal máy nén khí kích thước 35*50*12
 • Phớt chặn dầu máy nén khí kích thước 35*50*8, Oil Seal máy nén khí kích thước 35*50*8
 • Phớt chặn dầu máy nén khí kích thước 35*55*11, Oil Seal máy nén khí kích thước 35*55*11
 • Phớt chặn dầu máy nén khí kích thước 35*55*8, Oil Seal máy nén khí kích thước 35*55*8
 • Phớt chặn dầu máy nén khí kích thước 35*60*14, Oil Seal máy nén khí kích thước 35*60*14
 • Phớt chặn dầu máy nén khí kích thước 37*51*10, Oil Seal máy nén khí kích thước 37*51*10
 • Phớt chặn dầu máy nén khí kích thước 37*55*11.5, Oil Seal máy nén khí kích thước 37*55*11.5
 • Phớt chặn dầu máy nén khí kích thước 38*55*15, Oil Seal máy nén khí kích thước 38*55*15
 • Phớt chặn dầu máy nén khí kích thước 38*55*8, Oil Seal máy nén khí kích thước 38*55*8
 • Phớt chặn dầu máy nén khí kích thước 38*60*15, Oil Seal máy nén khí kích thước 38*60*15
 • Phớt chặn dầu máy nén khí kích thước 40*45*40, Oil Seal máy nén khí kích thước 40*45*40
 • Phớt chặn dầu máy nén khí kích thước 40*51.5*6.5, Oil Seal máy nén khí kích thước 40*51.5*6.5
 • Phớt chặn dầu máy nén khí kích thước 40*54*9.4, Oil Seal máy nén khí kích thước 40*54*9.4
 • Phớt chặn dầu máy nén khí kích thước 40*55*10, Oil Seal máy nén khí kích thước 40*55*10
 • Phớt chặn dầu máy nén khí kích thước 40*55*8, Oil Seal máy nén khí kích thước 40*55*8
 • Phớt chặn dầu máy nén khí kích thước 40*62*8, Oil Seal máy nén khí kích thước 40*62*8
 • Phớt chặn dầu máy nén khí kích thước 41.27*54*8, Oil Seal máy nén khí kích thước 41.27*54*8
 • Phớt chặn dầu máy nén khí kích thước 41.3*54*10, Oil Seal máy nén khí kích thước 41.3*54*10
 • Phớt chặn dầu máy nén khí kích thước 41.3*54*6, Oil Seal máy nén khí kích thước 41.3*54*6
 • Phớt chặn dầu máy nén khí kích thước 42*57*15, Oil Seal máy nén khí kích thước 42*57*15
 • Phớt chặn dầu máy nén khí kích thước 42*62*8, Oil Seal máy nén khí kích thước 42*62*8
 • Phớt chặn dầu máy nén khí kích thước 44.5*58.7*10, Oil Seal máy nén khí kích thước 44.5*58.7*10
 • Phớt chặn dầu máy nén khí kích thước 44.5*59*10, Oil Seal máy nén khí kích thước 44.5*59*10
 • Phớt chặn dầu máy nén khí kích thước 45*60*10, Oil Seal máy nén khí kích thước 44.5*59*10
 • Phớt chặn dầu máy nén khí kích thước 45*60*8, Oil Seal máy nén khí kích thước 45*60*8
 • Phớt chặn dầu máy nén khí kích thước 45*62*10, Oil Seal máy nén khí kích thước 45*62*10
 • Phớt chặn dầu máy nén khí kích thước 45*62*15, Oil Seal máy nén khí kích thước 45*62*15
 • Phớt chặn dầu máy nén khí kích thước 45*62*8, Oil Seal máy nén khí kích thước 45*62*8
 • Phớt chặn dầu máy nén khí kích thước 45*65*12, Oil Seal máy nén khí kích thước 45*65*12
 • Phớt chặn dầu máy nén khí kích thước 45*65*8, Oil Seal máy nén khí kích thước 45*65*8
 • Phớt chặn dầu máy nén khí kích thước 45*68*10, Oil Seal máy nén khí kích thước 45*68*10
 • Phớt chặn dầu máy nén khí kích thước 45*68*12, Oil Seal máy nén khí kích thước 45*68*12
 • Phớt chặn dầu máy nén khí kích thước 45*68*8, Oil Seal máy nén khí kích thước 45*68*8
 • Phớt chặn dầu máy nén khí kích thước 45*70*12.5, Oil Seal máy nén khí kích thước 45*70*12.5
 • Phớt chặn dầu máy nén khí kích thước 45*80*10, Oil Seal máy nén khí kích thước 45*80*10
 • Phớt chặn dầu máy nén khí kích thước 47.6*62*14.5, Oil Seal máy nén khí kích thước 47.6*62*14.5
 • Phớt chặn dầu máy nén khí kích thước 48*70*10, Oil Seal máy nén khí kích thước 48*70*10
 • Phớt chặn dầu máy nén khí kích thước 48*72*14.8, Oil Seal máy nén khí kích thước 48*72*14.8
 • Phớt chặn dầu máy nén khí kích thước 49*70*10, Oil Seal máy nén khí kích thước 49*70*10
 • Phớt chặn dầu máy nén khí kích thước 50*60*40, Oil Seal máy nén khí kích thước 50*60*40
 • Phớt chặn dầu máy nén khí kích thước 50*62*8, Oil Seal máy nén khí kích thước 50*62*8
 • Phớt chặn dầu máy nén khí kích thước 50*65*8, Oil Seal máy nén khí kích thước 50*65*8
 • Phớt chặn dầu máy nén khí kích thước 50*68*8, Oil Seal máy nén khí kích thước 50*68*8
 • Phớt chặn dầu máy nén khí kích thước 50*70*10, Oil Seal máy nén khí kích thước 50*70*10
 • Phớt chặn dầu máy nén khí kích thước 50*70*12, Oil Seal máy nén khí kích thước 50*70*12
 • Phớt chặn dầu máy nén khí kích thước 50*70*15, Oil Seal máy nén khí kích thước 50*70*15
 • Phớt chặn dầu máy nén khí kích thước 50*72*12, Oil Seal máy nén khí kích thước 50*72*12
 • Phớt chặn dầu máy nén khí kích thước 50*72*8, Oil Seal máy nén khí kích thước 50*72*8
 • Phớt chặn dầu máy nén khí kích thước 54*73*10, Oil Seal máy nén khí kích thước 54*73*10
 • Phớt chặn dầu máy nén khí kích thước 55*65*45, Oil Seal máy nén khí kích thước 55*65*45
 • Phớt chặn dầu máy nén khí kích thước 55*70*15, Oil Seal máy nén khí kích thước 55*70*15
 • Phớt chặn dầu máy nén khí kích thước 55*70*8, Oil Seal máy nén khí kích thước 55*70*8
 • Phớt chặn dầu máy nén khí kích thước 55*72*12, Oil Seal máy nén khí kích thước 55*72*12
 • Phớt chặn dầu máy nén khí kích thước 55*72*15, Oil Seal máy nén khí kích thước 55*72*15
 • Phớt chặn dầu máy nén khí kích thước 55*72*8, Oil Seal máy nén khí kích thước 55*72*8
 • Phớt chặn dầu máy nén khí kích thước 55*80*10, Oil Seal máy nén khí kích thước 55*80*10
 • Phớt chặn dầu máy nén khí kích thước 55*80*8, Oil Seal máy nén khí kích thước 55*80*8
 • Phớt chặn dầu máy nén khí kích thước 55*85*12, Oil Seal máy nén khí kích thước 55*85*12
 • Phớt chặn dầu máy nén khí kích thước 58*76*12, Oil Seal máy nén khí kích thước 58*76*12
 • Phớt chặn dầu máy nén khí kích thước 60*68*45, Oil Seal máy nén khí kích thước 60*68*45
 • Phớt chặn dầu máy nén khí kích thước 60*75*8, Oil Seal máy nén khí kích thước 60*75*8
 • Phớt chặn dầu máy nén khí kích thước 60*76*10, Oil Seal máy nén khí kích thước 60*76*10
 • Phớt chặn dầu máy nén khí kích thước 60*80*10, Oil Seal máy nén khí kích thước 60*80*10
 • Phớt chặn dầu máy nén khí kích thước 60*80*8, Oil Seal máy nén khí kích thước 60*80*8
 • Phớt chặn dầu máy nén khí kích thước 60*85*10, Oil Seal máy nén khí kích thước 60*85*10
 • Phớt chặn dầu máy nén khí kích thước 60*85*8, Oil Seal máy nén khí kích thước 60*85*8
 • Phớt chặn dầu máy nén khí kích thước 60*90*10, Oil Seal máy nén khí kích thước 60*90*10
 • Phớt chặn dầu máy nén khí kích thước 61*82.3*12, Oil Seal máy nén khí kích thước 61*82.3*12
 • Phớt chặn dầu máy nén khí kích thước 63*83*10, Oil Seal máy nén khí kích thước 63*83*10
 • Phớt chặn dầu máy nén khí kích thước 65*80*8, Oil Seal máy nén khí kích thước 65*80*8
 • Phớt chặn dầu máy nén khí kích thước 65*84*11.4, Oil Seal máy nén khí kích thước 65*84*11.4
 • Phớt chặn dầu máy nén khí kích thước 65*84*11.5, Oil Seal máy nén khí kích thước 65*84*11.5
 • Phớt chặn dầu máy nén khí kích thước 65*85*10, Oil Seal máy nén khí kích thước 65*85*10
 • Phớt chặn dầu máy nén khí kích thước 65*85*12, Oil Seal máy nén khí kích thước 65*85*12
 • Phớt chặn dầu máy nén khí kích thước 65*85*14, Oil Seal máy nén khí kích thước 65*85*14
 • Phớt chặn dầu máy nén khí kích thước 65*85*15, Oil Seal máy nén khí kích thước 65*85*15
 • Phớt chặn dầu máy nén khí kích thước 65*90*10, Oil Seal máy nén khí kích thước 65*90*10
 • Phớt chặn dầu máy nén khí kích thước 65*90*8, Oil Seal máy nén khí kích thước 65*90*8
 • Phớt chặn dầu máy nén khí kích thước 65*92*10, Oil Seal máy nén khí kích thước 65*92*10
 • Phớt chặn dầu máy nén khí kích thước 66*92.1*9.5, Oil Seal máy nén khí kích thước 66*92.1*9.5
 • Phớt chặn dầu máy nén khí kích thước 66.675*90*12, Oil Seal máy nén khí kích thước 66.675*90*12
 • Phớt chặn dầu máy nén khí kích thước 68*100*12, Oil Seal máy nén khí kích thước 68*100*12
 • Phớt chặn dầu máy nén khí kích thước 68*83*11, Oil Seal máy nén khí kích thước 68*83*11
 • Phớt chặn dầu máy nén khí kích thước 68*90*10, Oil Seal máy nén khí kích thước 68*90*10
 • Phớt chặn dầu máy nén khí kích thước 70*100*10, Oil Seal máy nén khí kích thước 70*100*10
 • Phớt chặn dầu máy nén khí kích thước 70*85.8*12, Oil Seal máy nén khí kích thước 70*85.8*12
 • Phớt chặn dầu máy nén khí kích thước 70*90*10, Oil Seal máy nén khí kích thước 70*90*10
 • Phớt chặn dầu máy nén khí kích thước 70*95*13, Oil Seal máy nén khí kích thước 70*95*13
 • Phớt chặn dầu máy nén khí kích thước 70*95*15, Oil Seal máy nén khí kích thước 70*95*15
 • Phớt chặn dầu máy nén khí kích thước 70*95.3*14, Oil Seal máy nén khí kích thước 70*95.3*14
 • Phớt chặn dầu máy nén khí kích thước 73*95*10, Oil Seal máy nén khí kích thước 73*95*10
 • Phớt chặn dầu máy nén khí kích thước 73*95*12, Oil Seal máy nén khí kích thước 73*95*12
 • Phớt chặn dầu máy nén khí kích thước 75*100*10, Oil Seal máy nén khí kích thước 75*100*10
 • Phớt chặn dầu máy nén khí kích thước 75*100*12, Oil Seal máy nén khí kích thước 75*100*12
 • Phớt chặn dầu máy nén khí kích thước 75*110*12, Oil Seal máy nén khí kích thước 75*110*12
 • Phớt chặn dầu máy nén khí kích thước 75*95*10, Oil Seal máy nén khí kích thước 75*95*10
 • Phớt chặn dầu máy nén khí kích thước 76.2*100*12, Oil Seal máy nén khí kích thước 76.2*100*12
 • Phớt chặn dầu máy nén khí kích thước 76.5*100*12, Oil Seal máy nén khí kích thước 76.5*100*12
 • Phớt chặn dầu máy nén khí kích thước 80*100*10, Oil Seal máy nén khí kích thước 80*100*10
 • Phớt chặn dầu máy nén khí kích thước 80*100*12, Oil Seal máy nén khí kích thước 80*100*12
 • Phớt chặn dầu máy nén khí kích thước 80*103*19, Oil Seal máy nén khí kích thước 80*103*19
 • Phớt chặn dầu máy nén khí kích thước 80*104*19, Oil Seal máy nén khí kích thước 80*104*19
 • Phớt chặn dầu máy nén khí kích thước 85*110*10, Oil Seal máy nén khí kích thước 85*110*10
 • Phớt chặn dầu máy nén khí kích thước 85*110*12, Oil Seal máy nén khí kích thước 85*110*12
 • Phớt chặn dầu máy nén khí kích thước 85*110*12, Oil Seal máy nén khí kích thước 85*110*12
 • Phớt chặn dầu máy nén khí kích thước 87*112*12, Oil Seal máy nén khí kích thước 87*112*12
 • Phớt chặn dầu máy nén khí kích thước 88.9*117.48*12.7, Oil Seal máy nén khí kích thước 88.9*117.48*12.7
 • Phớt chặn dầu máy nén khí kích thước 90*110*10, Oil Seal máy nén khí kích thước 90*110*10
 • Phớt chặn dầu máy nén khí kích thước 90*120*12, Oil Seal máy nén khí kích thước 90*120*12
 • Phớt chặn dầu máy nén khí kích thước 95*120*10, Oil Seal máy nén khí kích thước 95*120*10
 • Phớt chặn dầu máy nén khí kích thước 95*120*12, Oil Seal máy nén khí kích thước 95*120*12
 • Phớt chặn dầu máy nén khí kích thước 95.25*123.83*12.7, Oil Seal máy nén khí kích thước 95.25*123.83*12.7

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Phốt chặn dầu máy nén khí”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0938990338
0938990338